Baanbrekend onderzoek naar maatschappelijke waarde van Plaats de Wereld

Rolf Nieuws

Hoe belangrijk is het dat er plekken zijn waar mensen die geen regulier (vrijwilligers)werk hebben of die een klein sociaal netwerk hebben, mee kunnen doen? De Rijksuniversiteit Groningen onderzocht de maatschappelijke en economische waarde van het activiteitencentrum Plaats de Wereld in Vries, Noord Drenthe en concludeert dat deze plek de samenleving zowel in economisch als in maatschappelijk opzicht veel oplevert.

Het wereldactiviteitencentrum van Plaats de Wereld in Vries is een zogenaamde voorliggende voorziening. Een plek voor participatie én ontmoeting. Juist voor mensen die normaal gesproken weinig activiteiten buiten de deur hebben, een karig sociaal netwerk hebben of die vanwege beperking of gezondheidsproblemen minder actief zijn, is dit een waardevolle plek. Iedereen kan hier zijn steentje bijdragen aan een eerlijker en meer betrokken samenleving.  Naast de persoonlijke getuigenissen van mensen over wat meedoen hen oplevert, verscheen onlangs het onderzoeksrapport van de Rijksuniversiteit Groningen. De RUG komt met heldere cijfers over de economische waarde van Plaats de Wereld en laat zien dat een preventieve plek als Plaats de Wereld de samenleving op jaarbasis veel dure geïndiceerde zorgkosten bespaart.
De Rijksuniversiteit onderzocht het effect van meedoen op de 8 factoren uit de welzijnsmatrix die gemeenten hanteren bij het vaststellen van geïndiceerde zorg. Op vier van de acht deelgebieden scoort meedoen in het activiteitencentrum hoog: voorkomen en oplossen van eenzaamheid, ritme en structuur, deel uitmaken van een community en mentaal welzijn.

Het onderzoek van de RUG werd uitgevoerd in opdracht van Johan en Yvonne Westerhof, initiatiefnemers van Plaats de wereld. “Alle kadernota’s en beleid van de overheid staan vol met de term voorliggende voorziening, maar in de praktijk is er in ons maatschappelijk systeem eigenlijk nog maar weinig ruimte voor dit soort innovatieve plekken.  Met dit onderzoek van de RUG proberen we inzicht te krijgen in wat onze manier van werken daadwerkelijk oplevert in termen van preventie en ook zorgkosten die hiermee worden voorkomen. Ook zien we graag op welke gebieden we ons verder moeten ontwikkelen. Met dit rapport in de hand hopen we dat overheden en beleidsmakers durven investeren in plekken als de onze, want zonder ondersteuning dreigen deze mooie, zinvolle en kostenbesparende (voorliggende) voorzieningen te verdwijnen. ”
Voor de presentatie was veel belangstelling van o.a. omliggende gemeenten, provincie, maatschappelijke organisaties en natuurlijk vrijwilligers die bij Plaats de Wereld meedoen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Plaats de Wereld:

E-mail: info@plaatsdewereld.nl

Website: www.plaatsdewereld.nl

Telefoon: 0592-795340/06-52212806

Downloads

Origineel Engelstalig onderzoeksrapport [PDF] >>

Nederlandstalige samenvatting [PDF] >>