Kist Gered Gereedschap verhuist

Rolf Nieuws

De kist gaat van zijn huidige plaats bij Klus Wijs naar een centrale plek in het dorp: het pand van Plaats de Wereld aan de Westerstraat naast de brandweerkazerne.

Wat is/doet de Stichting Gered Gereedschap?

Gered Gereedschap is een non profit organisatie die al 35 jaar vakmensen in ontwikkelingslanden steunt met gereedschap, kennis en kunde.

De hulp is praktisch en concreet.

Het door u gedoneerde gereedschap en ook naaimachines (let op: er is geen behoefte aan tuingereedschap) wordt in een werkplaats in Groningen door vrijwilligers opgeknapt en krijgt vervolgens door toedoen van het landelijk bureau te Amsterdam een geselecteerde  bestemming in ontwikkelingslanden.

Ter plaatse zorgt Gered Gereedschap ervoor dat gekwalificeerde leraren,  beginnend timmermannen, automonteurs en kleermakers,  begeleiding krijgen naar zelfstandig werk.

In 35 jaar zijn er 1300 organisaties op deze wijze ondersteund met gered gereedschap en de hulp van vele vrijwilligers. Ook zijn er 75.000 leerplekken voor ambachtslieden gerecreëerd.

Dit succes wordt nog steeds verder uitgebouwd. Gooi uw oude gereedschap dus niet weg maar doneer het!

Het gereedschap krijgt een tweede leven en maakt mensen elders zelfredzaam.

Vanaf 1 oktober kunt u uw oude en overtollig geworden gereedschap kwijt in de kist bij:

Plaats de Wereld
Westerstraat 26A,
9481 CB Vries

Hartelijk dank!