Plaats de Wereld jaarverslag 2020

Rolf Nieuws

De totstandkoming van het jaarverslag is ieder jaar weer bijzonder, zeker dit keer. Terugblikkend op een jaar waarin alles anders ging dan gepland, zijn we blij dat we overeind zijn gebleven en moeilijke situaties het hoofd hebben kunnen bieden, dankzij de kracht van samen. Samen met alle mensen die op het werelderf meewerken, samen met alle vrienden en partners en samen met maatschappelijke partners met wie we samenwerken.

We beginnen dit jaarverslag met een korte terugblik, daarna beschrijven we hoe we op de corona-pandemie hebben gereageerd, vervolgens gaan we langs onze kernactiviteiten: educatie, laagdrempelige werk- en pleisterplaats en wereldwijd verbonden. We besluiten met het onderdeel organisatie, een conclusie en natuurlijk de vooruitblik op 2021.

Samen met een financieel jaarverslag geeft dit jaarverslag een beeld van 2020. Zonder de inzet van vrijwilligers en de steun van vrienden, partners, fondsen en gemeente hadden we dit niet kunnen doen. Hartelijk dank!

Klik hier om het jaarverslag te lezen en/of te downloaden >>

Een terugblik op 2020 in beeld is hier te bekijken >>