Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Stichting Plaats de Wereld 
kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat jij gebruik maakt van de diensten van Stichting Plaats de Wereld, en/of omdat jij deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt.

Stichting Plaats de Wereld kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres

WAAROM Stichting Plaats de Wereld GEGEVENS NODIG HEEFT
Stichting Plaats de Wereld 
verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daarom verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Stichting Plaats de Wereld je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht/boeking.

HOE LANG Stichting Plaats de Wereld GEGEVENS BEWAART
Stichting Plaats de Wereld 
bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Stichting Plaats de Wereld 
verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Stichting Plaats de Wereld worden algemene bezoekgegevens bijgehouden en gegevens die jou browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Plaats de Wereld gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Jij hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Jij kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen en Stichting Plaats de Wereld zal zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Stichting Plaats de Wereld 
neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Stichting Plaats de Wereld maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Plaats de Wereld  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@plaatsdewereld.nl. Www.plaatsdewereld.is een website van Stichting Plaats de Wereld. Ingeschreven bij KvK onder de naam Stichting Plaats de Wereld en is als volgt te bereiken:

Westerstraat 26a
9481 CB Vries
0592 795340
info@plaatsdewereld.nl
KvK 54532930